Fjord1 Sogn Billag AS

Fjord1 Sogn Billag AS er eit dotterselskap i Fjord1-konsernet, der Fjord1 Nordvestlandske AS er morselskap. Hovudkontoret ligg i Sogndal. Selskapet driv lokal- og regional persontrafikk i Sogn og Hemsedal/Hallingdal. I tillegg driv selskapet i eigen regi og saman med andre fleire ekspressbussruter i Nor-Way Bussekspress sitt landsdekkande rutenett.

Flåmsbana - idyll og dramatikk

Flåm Utvikling as har fra 1998 vært ansvarlig for salg og markedsføring av Flåmsbana, en av Norges største og mest spektakulære turistattraksjoner. Som en av Norges få private jernbaner kan vi by på en togtur gjennom det beste Norge kan vise av vakker, uberørt og dramatisk natur.

NSB

NSB Konsernet
NSB-konsernet er Norges største transportaktør med en omsetning på nærmere 11 milliarder kroner og 10 000 ansatte innenfor forretningsområdene persontrafikk med tog og buss, godstransport, eiendomsvirksomhet samt støttefunksjoner som togvedlikehold, renhold og IT.