Vær varsom-regler

Velkommen til Rallarvegen – en unik opplevelse. Skaff deg relevant informasjon om retter og plikter før du drar på tur.

Telting

Å telte der man ønsker langs Rallarvegen er i tråd med allemannsretten. I dag ligger det restriksjoner på mindre deler av veien, for strekningen Finse - Lågheller. Dette er av hensyn til det biologiske mangfoldet og villreinen. På Finse blir teltere vist til områdene sør og øst for Finsevann.

Villreinen - fjellets nomade

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og Norges største villreinområde. Dette er ett av svært få gjenværende villreinområdene som har bevart de opprinnelige kvalitetene. Hardangervidda har Europas største villreinstamme. Den trekker over vidda som den har gjort siden den kom hit etter at istiden tok slutt.