Vær varsom-regler

Vær varsom-regler

Velkommen til Rallarvegen – en unik opplevelse. Skaff deg relevant informasjon om retter og plikter før du drar på tur.

Ta hensyn til natur og kultur

 • Vis respekt for natur og dyreliv, husk at du besøker villreinen sitt rike
 • Unngå mest mylig sykling på høyfjellet kveld og nattestid mellom 19.00 og 09.00
 • Vis respekt for beitedyr
 • Ta med deg ut det du tar med deg inn, dette gjelder all søppel og emballasje
 • Du skal sykle på et kulturminne, derfor kan standarden være lavere enn du ønsker

Vis respekt for andre brukere, til fots, på sykkel og i bil

 • Husk at bilkjørere med løyve har rett til å nytte vegen
 • Unngå hassardiøs sykling
 • Vis respekt for fritidshuseiere og deres privatliv
 • Husk at veien er lite egna for mindre barn og uerfarne syklister
 • Kle deg for høyfjellet og værmeldingen
 • Respekter teltforbudet på utvalgte områder
 • Respekter båndtvang for hund
 • Varsle om ulykke, søppel, etc. dersom der er nødvendig
 • Husk at noen deler av veistrekningen er uten mobiltelefon

Social Bookmarks