Villreinen - fjellets nomade

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og Norges største villreinområde. Dette er ett av svært få gjenværende villreinområdene som har bevart de opprinnelige kvalitetene. Hardangervidda har Europas største villreinstamme. Den trekker over vidda som den har gjort siden den kom hit etter at istiden tok slutt.

Hardangervidda har store uberørte arealer. Her er imidlertid et omfattende løypenett med tilhørende hytter. Vår region er et populært fjellområde med turisthytter og et godt utbygd sti- og løypenett. Det er også slik at dette området er verneområde; Hallingskarvet og Hardangervidda Nasjonalpark. Disse områdene er opprettet blant annet for å verne villreinen og villreinens leveområder, samtidig som vi skal ha anledning til flotte naturopplevelser gjennom et tradisjonelt friluftsliv.

Hvor er de?
Om våren trekker den vestover, hvor kalvene fødes på veien, om sommeren er den stort sett i ro, for så å trekke østover når høsten kommer. Årsaken er klar: I vest finner den de beste sommerbeitene, med mye gress og urter, mens de østlige, tørrere strøkene har mer lav og mindre snødekke, noe som gjør det lettere å finne vintermaten. Dette er et generelt mønster, det er alltid noen rein som blir igjen i de litt frodigere områdene på østvidda. På vestvidda skal du ikke gå langt før du ser villrein om sommeren, særlig på varme dager når reinen trekker inn på snøfonnene for å kvitte seg med plagsomme insekter.

Hva gjør vi om vi ser villrein?
Fremtidsutsiktene for villreinen på Hardangervidda er også gode, ettersom størrelsen på dyrene er på vei oppover og antallet på vei nedover. Dette betyr forhåpentligvis at også fremtidige generasjoner skal få kunne glede seg over villreinen.

Om du skulle være så heldig å få se villreinen har vi noen gode tips som du bør følge:

  • Vær varsom med plante- og dyrelivet. Husk at villreinen er spesielt sårbar om vinteren og våren.
  • Følg merkede stier og løyper.
  • Ta med hunden på tur, men husk at en del områder også har utvidet båndtvang.
  • Bruk kikkert og betrakt villreinen på avstand.
  • Hold deg i ro hvis du ser villrein, slik at den kan trekke unna uforstyrret.
  • Kjøp postkort med villrein i stedet for å forsøke å ta egne bilder.

Kilde: Norsk Villreinsenter

Social Bookmarks