Om Visit Rallarvegen

Visitrallarvegen.no er et samarbeidsprosjekt mellom 15 små og mellomstore aktører tilknyttet reislivsnæringen langs Rallarvegen. Det var Finse 1222 som i 2009 tok initiativet til å etablere samarbeidet. Initiativet ble tatt i forbindelse med Nærings- og handelsdepartementets utlyste konkurranse ”Et helhetlig reiseliv”. Vår søknad var et av fire pilotprosjekt som fikk tildelt kr. 600.000 med følgende svar:

Deres prosjekt er et godt eksempel på hvordan man kan skape en reise gjennom alt det Norge har å tilby av uberørt natur og kraftfulle opplevelser. Lykkes prosjektet, styrkes Norges internasjonale særpreg som en opplevelsesdestinasjon av snø/is, fjorder og fjell.

Visitrallarvegen.no er organisert som et prosjekt under selskapet Finse 1222 AS. Salg- og markedsansvarlig ved Finse 1222, Hilde Vikane, er ansatt i en 20% prosjektstilling og er kontaktperson for prosjektet. Samtlige samarbeidspartnere har en direkte eller indirekte tilknytning til Rallarvegen. Vi har delt verdens beste vaffel inn i fire smakfulle vaffelhjerter; Rallarvegen, Nærøyfjorden, Hardangerjøkulen og Aurlandsdalen.

Ved å lansere visitrallarvegen.no ønsker vi å gjøre det lettere å orientere seg for reisende i vår region. Vi forsøker å samle alle våre tilbud, tjenester og aktiviteter på et sted og presenterer med det et planleggingsverktøy for reisende. Vi oppfordrer alle til å ta kontakt direkte med aktørene i prosjektet, da visitrallarvegen.no ikke er ment å driftes som en turoperatør.

Verdens beste vaffel er herved servert, det er opptil de reisende og eventyrlystne å finne det beste vaffelhjertet!

Social Bookmarks